E-SHOP UZAVŘEN OD 13.6. DO 15.7 2024

Chceš najít osobní krystal Své životní cesty?

 

 

Jeden krystal Vám rozhodně nedefinuje Vaši životní cestu a neurčuje její průběh. Jsme svobodné bytosti se svobodnou vůlí a naše cesta se odvíjí od všech rozhodnutí, která v průběhu našeho života tvoříme. Neexistuje jedna cesta, kterou by se měl člověk dát. 

Už po tisíce let od staré Číny, Egypta či Indie se rozvíjela numerologie ruku v ruce s písmem. Jejich nejvzdálenější zdroje můžeme naleznout až v hebrejské kabale. Co to vlastně kabala vlastně je? Kabala je ezoterická tradice judaismu, představovaná jako tajný ústní zákon, který předal Bůh Mojžíšovi na posvátné hoře Sinaj.

Ten, kdo však jako první numerologii kodifikoval byl Pytágoras v době kolem roku 600 před naším letopočtem. Numerologie je věda, která dokazuje, že veškerý život je podřízen rytmu, že vše v něm je koloběh pravidelné opakování vibrace, a že tyto faktory lze postihnout prostřednictvím jisté formy a tou je právě číslo.

Numerologie je symbolika čísel. Každému číslu přiřazuje určité vlastnosti, celé soubory vlastností, které nám pomáhají zorientovat se mezi vlivy, které dopadají na naše životy. Každá číslice, každý matematický vzorec v sobě nese podstatné informace. Naučíme-li se jim rozumět, můžeme lépe pochopit situace, které se nám v životě dějí. 

Krásným příkladem matematického vzorce může být například Naše datum narození. 

Tím, že i písmena mají přiřazena svou číselnou hodnotu, odráží se numerologie také v nich. Z našich iniciály k nám mohou rovněž promlouvat číselné symboliky.

Nikdo se na této planetě neocitnul náhodou. Stejně tak nejsou náhodné naše data narození, ba ani přesné časové termíny (hodiny, minuty,...) našeho příchodu na tento svět dualit. Bádavější z nás jistě časem naleznou číslo Své životní cesty, které jim nadále umožní lépe. pochopit životní cestu, která nás zde čeká. 

Krystaly jsou oproti tomu skvělými pomocníky, které nám Matka Země darovala. Tím, že budeme používat krystaly ve spojení s naší životní cestou, budeme schopni odhalit svoje síly a čelit životním výzvám, které nebývají mnohdy vůbec jednoduché. 

 

 

Jak zjistím číslo Své životní cesty?

Den narození + měsíc narození + rok narození 

U mne je to 17 + 01 + 1996 = 2014 = 2 + 0 + 1 + 4 = 7

Má životní cesta je tedy 7.

 

Každé číslo od 1 – 9 má svou životní cestu.

 

 

  • Životní cesta č. 1: Kreativita a důvěra

Jste bytosti stvořené pro akci a individuální naplnění. Bude pro Vás důležité udržet si autoritu a rozhodnost.  Tato životní cesta vyzývá k prosazení a k tomu, abyste měli smysl pro vůdcovství. Určitě povedete pomyslnou loď proti vichru a budete motivovat ostatní lidi, aby Vás následovali. Budete schopni řešit a překonávat překážky. Jste bojovník, hrdý a štědrý, vášnivý a vytrvalý. 

Váš krystal: AVANTURÍN Vám umožní mít v sebe důvěru a odvahu čelit pochybnostem, když se objeví. 

 

  • Životní cesta č. 2: Spolupráce a vyváženost

Nositelé tohoto čísla vyhledávají spojenectví, harmonii a něhu. Bude nezbytné pracovat a tvořit ve spolupráci s ostatními. Pro ostatní můžete občas působit jako usmiřovač, ten kdo klidní emoce. Jste osoba, které lidé snadno důvěřují. Ve vaší cestě hrají velkou roli kontakty s lidmi. Máte sklon spíše se podrobovat událostem, než je vyvolávat a ovládat, ale to není nic špatného ani vážného. Váš emoční a citový svět se bude moct rozvíjet pod správnými ochrannými a bezpečnými štíty.

Váš krystal: LABRADORIT Vám umožní rozvinout své empatické schopnosti při zachování intimního prostoru a taky používat uvážlivě Vaši schopnost přizpůsobit se. 

 

  • Životní cesta č. 3: Vyjádření a citlivost

Osobní vyjádření a komunikace zabírají ve Vašem životě významné místo - tam kde je příjemné prostředí ke kontemplaci. Máte velký talent a nadání, ale je nutné najít rovnováhu v komunikaci se svým prostředím, zkrátka je potřeba naučit se správně reagovat. Vaše okolí si velice váží Vaší laskavosti, radost ze života a optimismu. Žít ve Vaší blízkosti je velmi příjemné. Je nutné naučit se pracovat s Vaší citlivostí, která je někdy ku prospěchu, ale jindy Vám může život komplikovat. To ale rozhodně neznamená, že je vaše citlivost jakkoliv špatná, ale emoce jsou mocná zbraň a pokud se je člověk nenaučí chápat a ovládat, můžou s Vámi zmítat od stěny ke stěně, což Vám rozhodně nepomůže.

Váš krystal: AMAZONIT Vám umožní komunikovat s větší autentičností, ztělesnit Vaše záření a rozpustit bariéry nebo ochranné masky.

 

  • Životní cesta č. 4: Stabilita a metodičnost

Ve Vašem životě hraje velkou roli hledání bezpečí. To bývá často osudem těch, kteří organizují s pečlivostí a zdrženlivostí i ty nejmenší momenty své existence a pomalu, ale jistě šplhají na vrchol. Je pravděpodobné, že budete hledat pravidelný život, stabilitu a na časté spontánnosti Vás moc neužije. Jste čestní a to samé očekáváte od svého okolí. Nesnesete přetvářku. Láska je pro Vás slovo stability. Máte rádi, když je vše naplánováno, sami rádi plánujete a vyskytne-li se nějaká mezera v plánech či zcela nenaplánovaný den/ týden, jste z toho nervózní. Máte zkrátka rádi mít ve věcech přehled, a to platí též o Vašem volném čase. Dopředu si plánujete aktivity, abyste na něco nezapomněli a nebo zbytečně celý den nepromrhali. 

Váš krystal: FLUORIT umožňuje důvěřovat změnám a povolit otěže, abyste mohli postupovat vpřed klidněji, a to i nestabilních situacích. 

 

  • Životní cesta č. 5: Svoboda a disciplína 

Váše dráha je bohatá na pohyb a změny. Je to osud těch, kteří si dokážou obhájit svou osobní svobodu a tváří v tvář událostem svého života jsou schopni pohybu a nezávislosti, která je nezbytná k adaptaci. Bude třeba naučit se umírněnosti, abyste nevyhnuli některým nehodám, které se Vám mohou přihodit kvůli Vaší neohroženosti a chuti riskovat. Necháváte málo prostoru k zahálce a nudě. Zbožňujete, když začínáte nové aktivity, ale už obtížněji je můžete dotahovat do konce. Věci se Vám velmi rychle omrzí. Je dobré naučit se tolik nepodléhat svým výbuchům vášní a impulzivního jednání. 

Váš krystal: GRANÁT podpoří Vaše vášně, abyste si byli schopni dovolit následovat své touhy bez pocitu viny. Nabídne Vám ale také uzemnění v momentech, když budete mít pocit, že se rozbíháte do všech stran. 

 

  • Životní cesta č. 6: Vize a přijetí

Vaše cesta bude ve znamení odpovědnosti, neboť neustále hledáte smířlivost a bezpečí. Je to docela často osud těch, kteří mají významné postavení v sociální nebo rodinné rovině. Vašimi orientačními body jsou láska, krása a snaha sloužit ( v tom nejlepším slova smyslu:) ). Máte velkou potřebu pomáhat ostatním. Rovněž jste obdařeni velkým darem intuitivního správného slova. Jste velmi otevření a svoje tělo i duši dáváte druhým, občas i na úkor Vás samých. Vaše hledání harmonie by mohlo způsobit, že budete v mnoha oblastech  příliš tvrdí k okolí i k sobě. Takže se pokuste být méně dramatičtí. 

Váš krystal: RŮŽENÍN Vám přinese lásku k sobě i k ostatním, abyste mohli otevřít své srdce a nabídnout světu svou krásu, soucit a podporu.

 

  • Životní cesta č. 7: Víra a otevřenost

Je to trasa solitérů s bohatým vnitřním životem, který vede ke složitému vědeckému nebo duchovnímu bádání. Cesta vědění a moudrosti, cesta, který přináší hluboké uspokojení, ale na druhou stranu je velmi náročná, neboť je to nástroj vibrací vedoucích k dokonalosti. Bude nezbytné, abyste rozvíjeli svoje rozumové schopnosti a svou otevřenost vůči světu. Jste solitér kvůli Vaší potřebě jednat nezávisle a originálně. Umíte být důvtipní a fixovat se na jasné a přesné cíle. Naučte se trochu více otevírat ostatním, kteří mohou být často z Vašeho jednání zmatení. 

Váš krystal: CHRYZOKOL Vám pomůže překonat obavy ostatních a pobídne Vás k vyjádření emocí. Umožní Vám pochopit, že nejste sami, kdo prochází životními zkouškami.

 

  • Životní cesta č. 8: Hojnost a moc

Tato cesta odpovídá věcem z materiálního života, penězům a moci. Vaše duše se rozhodla v tomto životě zažít požitky tohoto duálního světa a porozumět jim. Bude Vám třeba rozvíjet bojovnost, hazardování a dynamičnost, aniž byste však přeskočili některé etapy ve snaze prokázat svou bravůrnost, Peníze a finanční zisk jsou nedílnou součástí Vaší životní cesty. Dejte si však pozor, abyste dokázali udržet ve zdravé rovnováze.  Neustále budíte dojem, že jste zkušenější než ostatní. Jste loajální a upřímní, uvnitř ve Vašem nitru, hluboko pod Vaším krunýřem však můžete občas ukrývat strach, že nebudete milováni. Nebojte se své strachy nechat vyplout na povrch a naučte se nebýt vždy dominantní. 

Váš krystal: PYRIT přináší hojnost, kterou potřebujete v tomto materiálním světe. Umožní Vám rozvíjet Vaše plány se zvídavostí a kreativitou.

 

  • Životní cesta č. 9: Integrita a moudrost

Je to trasa velkých mudrců procházejících širokými perspektivami ideální, všeobecných vědomostí a univerzální lásky. Bude důležité rozvíjet opatrnost a zdrženlivost, neboť budete čelit událostem s velmi hlubokými dopady. Budete zapojeni do velkých kauz lidstva. Jste velmi chápavá bytost. Je ovšem dobré naučit se kontrolovat příliv svých emocí a udržet si svůj vnitřní svět v rovnováze, jinak riskujete, že budete netolerantní a fanatičtí při sebemenší přeháňce, která zasáhne Vaši sebelásku a Vaše ideály. 

Váš krystal: AMETYST Vám umožní rozvinout přirozenou moudrost a zároveň zklidní úzkost plynoucí z přesvědčení, že nejste dostatečně na výš. Naučí Vás dívat se na věci s odstupem. 

 

Na závěr bych chtěla říct, že jsme každý individuální bytostí a popis životní cesty v mém článku je pouze jakýsi nástřel, který ve Vás může zažehnout plamínek zvědavosti po dalších informacích. Pokud máte rádi numerologii, doporučuji si pořídit knihy od Michala Brozmana, který se numerologii věnuje intenzivně, do hlouky a dle mého názoru úplně z jiného úhlu pohledu. Moc doporučuji:)!

 

 

Vaše Petra:)

Zpět do obchodu