E-SHOP UZAVŘEN OD 13.6. DO 15.7 2024

Bezpečnostní pokyny

Při používání svíček značky Lumenawen prosím dodržujte následující pokyny.

Norma 15494 (650121) ukládá bezpečnostní značení svíček určených pro hoření v místnosti.

 

Snímek obrazovky 2020-10-03 v 18.36.06

 

  Svíčku přestaňte používat jakmile se plamen blíží ke dnu nádoby (cca 2cm a méně).

 

  K uhašení svíčky nikdy nepoužívejte vodu, nebo jinou kapalinu.

 

  Svíčku nenechávejte hořet déle než 3-4 hodiny.

 

  Nedotýkejte se a nepohybujte se zapálenou svíčkou.

 

  Neumisťujte svíčku do průvanu.

 

  Nepalte svíčku v blízkosti předmětů, které by se mohly vznítit.

 

  Umisťujte hořící svíčku v dostatečně velké vzdálenosti od dětí a zvířat.

 

  Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

 

  Svíčku nesfukujte, ale uhaste. 

 

  Nepokládejte svíčku do blízkosti zdroje tepla. 

 

 

Zpět do obchodu